Loppebooking.dk er en service som gør det nemmere at sælge varer hos loppesupermarkeder. Hos loppebooking.dk finder du bla. Følgende funktioner:

Private kunder kan registrere sig Du kan reservere en loppestand og taste ind prismærker. Du kan desuden følge med i dit salg hjemmefra. Du finder vores betingelser og oplysninger om vores registre .

Køberne kan søge efter varer på https://kids2kidsbooking.com/search, og dine varer vil komme frem i søgeresultatet. Det koster 5 kr / dag at være med i søgefunktionen. Ved brug af denne service, kan du øge kundernes opmærksomhed på din stand, og dermed også øge dit salg.

Vi kan se at de stande hvor søgefunktionen er tilvalgt, har 50 % højere salg end de stande som ikke er tilknyttet søgefunktionen.

Som loppesupermarked kan du få vores system i brug ved at kontakte os via vores kontaktformular.