Loppebooking.dk er en service som gør det nemmere at sælge varer hos loppesupermarkeder. Hos loppebooking.dk finder du bla. Følgende funktioner:

Private kunder kan registrere sig Du kan reservere en loppestand og taste ind prismærker. Du kan desuden følge med i dit salg hjemmefra. Du finder vores betingelser og oplysninger om vores registre .

Køberne kan søge efter varer på https://kids2kidsbooking.com/search, og dine varer vil komme frem i søgeresultatet. Det koster 5 kr / dag at være med i søgefunktionen. Ved brug af denne service, kan du øge kundernes opmærksomhed på din stand, og dermed også øge dit salg.

Som loppesupermarked kan du få vores system i brug ved at kontakte os via vores kontaktformular.